home

Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat VelpChristiaan Hendrik de Bruijn   

Geboren1802-08-29 te Loenen (Utrecht)
Overleden1881-04-09 te Arnhem
Leeftijd 78
Graf
Christiaan Hendrik de Bruijn was één van de oprichters van de Nederlandse Suikerraffinaderij te Amsterdam.
Hij bewoonde vanaf 1860 het landgoed Warnsborn ten noorden van Arnhem, waar hij ook is gestorven.
Op dit moment is de stichting bezig met het schoonmaken van de dekplaat van de kelder. Deze ligt verborgen onder een dikke laag compost.

RV03755
Louise Alexandrine Cremer   

Geboren1855-06-20 te Loenen (Utrecht)
Overleden1945-03-28 te Velp (Rheden)
Leeftijd 89
Graf
Louise Alexandrine Cremer (1855-1945) is de dochter van Jacobus Jan Cremer
  •  Schilder en schrijver
  •  Bekend van de Wodanseiken
  •  De eerste auteur in Nederland die volledig van zijn werk kon leven
  •  Schreef de novelle Fabriekskinderen en Betuwsche Novellen

Louise maakte een aantal keren het literaire werk van haar vader persklaar.
Het graf van haar ouders in Den Haag is in 1970 en dat van haar zuster in Rheden is ca 1975 met toestemming van de nabestaanden geruimd.
Het graf van Louise is daardoor het enige graf dat als herdenkingsplek kan dienen.
Herdenkingssteen bij haar graf in 2024 verwacht.
Wouter Carel Willem Senn van Basel   

Geboren1781-11-23 te 's-Gravenhage
Overleden1856-04-27 te Velp (Rheden)
Leeftijd 74
Graf
Wouter Carel Willem Senn van Basel diende als onderluitenant in de Compagnie reserve dept. Boven-IJssel in het leger van Napoleon.
Deze compagnie nam deel aan de veldtocht naar Rusland.
Hij stierf als gepensioneerd luitenant-kolonel der Infanterie in Velp.

RV03755
Louis Henri de Fontenay Portret van Wouter Carel Willem Senn van Basel (1781-1856), 1831 gedateerd
Bron: RKD Research