home

Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat VelpActiviteiten - Restauraties - Afgeronde restauraties

  Volledige restauratie

 

  Restauratie graf Van Gelder

 

  Rechtzetten steen van familiegraf

 

  Rechtzetten steen familiegraf