home

Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp


Hoevers
Begraven1945-02-00
Graf?
Register
Volgens register: graf Heyser

Informatie verkregen via: Boek -Begraven in Velp-, Oude registers