home

Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp

            


Welkom bij Oude Begraafplaats Velp

De begraafplaats aan de Reinaldstraat in Velp is in 1836 in gebruik genomen en is de oudste begraafplaats in de gemeente Rheden.
Sinds eind 1982 werd er niet meer begraven maar op 21 augustus 2015 is de begraafplaats weer in gebruik genomen om te begraven en urnen bij te zetten.

In het in 2013 gerenoveerde schijndodenhuisje is een columbarium ingericht en urnen kunnen bij bestaande graven worden bijgezet. Tevens kan worden begraven in enkele graven die niet van een monument zijn voorzien EN waarvan in het register geen gegevens zijn vermeld. Bekijk bij familiegraven en urnen de mogelijkheden.

De begraafplaats is een gemeentelijk monument. Verder bevinden zich op de begraafplaats twee rijksmonumenten, de grafkelder van de voormalige bewoners van Kasteel Biljoen en de grafstede van F.J. Hallo.
Familiegraven en urnen

In 2015 is de begraafplaats heropend voor begraven en het bijzetten van urnen in het columbarium, urnengraven of bij bestaande graven. U kunt nu al reserveren.

Graven
Op de begraafplaats zijn nog enkele graven die niet van een monument zijn voorzien EN waarin volgens het register geen personen zijn begraven.
Deze graven kunnen worden uitgegeven.

Urnengraven
Urnen kunnen worden bijgezet bij bestaande graven of in aparte urnengraven.
Bij bestaande graven kunnen alleen urnen worden bijgezet als sprake is van een familieband.
In een urnengraf kunnen maximaal 4 urnen worden bijgezet.

Columbarium
In het gerestaureerde schijndodenhuisje is een columbarium ingericht. Hier is plaats voor 103 kokers. Per koker kunnen 1 of 2 asbussen worden bijgezet.

Verstrooien as
Ook kan op de begraafplaats as worden verstrooid. Het veld daarvoor ligt links van de ingang.


   


Voor vragen over begraven of het bijzetten van urnen kunt u contact opnemen met Johan Teunissen (tel: 06 15285055, mail mail)
Familiegraven en urnen - Adopteer een graf

We zijn op zoek naar nabestaanden van degenen die tussen 1836 en 1982 zijn begraven aan de Reinaldstraat in Velp.

Tussen 1982 en 2015 was de begraafplaats gesloten en zijn alle oude grafrechten verstreken. Helaas zijn ook veel gegevens van de begravenen en hun familieleden verloren gegaan.

De historische begraafplaats is in 2015 dankzij een grote groep vrijwilligers en met steun van gemeente Rheden en de provincie en anderen opnieuw in gebruik genomen.

Een deel van de oude graven wordt geruimd en opnieuw uitgegeven. Er wordt ook weer begraven. In het monumentale schijndodenhuisje is een columbarium ingericht.

Voordat een bepaald graf in de toekomst wordt geruimd en opnieuw uitgegeven, wil het bestuur de nabestaanden de gelegenheid geven te reageren.

Nabestaanden kunnen zich melden bij het secretariaat (zie contact pagina). 
Geschiedenis

De geschiedenis van de begraafplaats is omvangrijk.

 De eerst begravene is Pieter Simon Nabel in mei 1836.

 De laatst begravene VOOR de heropening is Derk Sesink in november 1982.

Inmiddels hebben na de heropening begrafenissen en urnbijzettingen plaatsgevonden.

Op de begraafplaats bevinden zich o.a. 2 rijksmonumenten.

De geschiedenis is uitgebreid beschreven in het boek -Begraven in Velp- van J. Bakker.
Dit boek is te bestellen door overmaking van EUR 14,95 naar rekening
NL73INGB0000721259 t.n.v. Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp (BIC INGBNL2A) onder vemelding van 'Begraven in Velp' en uw adresgegevens.
Het boek wordt dan zo snel mogelijk bezorgd. Voor adressen verder dan 15km verwijderd van Velp moeten we helaas nog EUR 7,00 (totaal EUR 21,95) voor verzendkosten rekenen.

boek

Om de geschiedenis ook op de site te kunnen uitbeelden zijn we nog op zoek naar foto's van vroeger. Als u nog kenmerkende foto's van de begraafplaats heeft zouden we die graag ontvangen en publiceren op de site.

   
Foto's uit Geldersch Archief en van Arend Bulder en Ben van Schaik
Geschiedenis - Rijksmonumenten

Op de begraafplaatsen bevinden zich 2 rijksmonumenten. In 2022 zijn deze monumenten volledig gerestaureerd.

  Grafkelder van Biljoen

Deze grafkelder dateert uit ongeveer 1840 en is de grafkelder van de voormalige bewoners van kasteel Biljoen.

Meer informatie in het rijksmonumentenregister.  Grafstede van Hallo

Deze grafstede is in een neogotische stijl opgetrokken gebouwtje, daterend uit 1876.

Een paar verhalen over Franciscus Johannes Hallo zijn te vinden in het archief van Amstelodamum. Vul 'Hallo gas' in bij de zoekopdracht. De verhalen staan in 'Maandblad 43 (1956)' en 'Jaarboek 72 (1980)'.

Een geschiedenis in beeld is gemaakt door Hylke Roodenburg.

Meer informatie in het rijksmonumentenregister


Geschiedenis - Schijndodenhuisje

In 1874 is in opdracht van de Commissaris des Konings in Gelderland op de begraafplaats een schijndodenhuisje gebouwd.

In de loop der jaren was het gebouwtje ernstig in verval geraakt. Met de restauratie in 2012/2013 is het unieke gebouwtje weer in de oude staat gebracht. Het is nu ingericht als columbarium.

De restauratie was mogelijk door een financiŽle bijdrage van:
 -   Provincie Gelderland
 -   Cultuurfonds
 -   Protestantse Gemeente Velp
 -   Gemeente Rheden
 -   Meens Luyten Janssen Block Fonds
 -   GeŽrfden van het dorp Velp
 -   Stimuleringsfonds van de Rabobank Arnhem e.o.
 -   Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven
 -   Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
 -   Leeuwis Elektrotechniek
 -   Buurman Tuinarchitectuur
 -   Uitvaartvereniging Kramer BV
 -   Iris & De Mol uitvaartverzorging
Geschiedenis - OorlogsgrafOp de begraafplaats bevindt zich 1 oorlogsgraf, het graf van John Alexander Brydson, piloot bij de R.A.F. en afkomstig uit Schotland.
Hij overleed op 1 april 1945 (eerste paasdag) tijdens een verkenningsvlucht van het 66 squadron.
Boven Velp is hij door Duits afweergeschut neergehaald.

Meer informatie is te vinden het boek 'Begraven in Velp' van Jan Bakker.
Geschiedenis - Bronbeek en IndiŽ

Bronbeek te Arnhem heeft een wandeling uitgezet die vanuit station Velp via o.a. de begraafplaats naar haar eigen Museum leidt. De wandeling gaat langs meerdere plekken in Velp en Rozendaal die een Indisch verleden hebben. In het begeleidende boekje wordt uitgebreid stil gestaan bij de volgende graven op de begraafplaats:

 Generaal A.J.E. Diemont

 Dr. A.J.H. van der Mijll Dekker

   Familie Cantz'laar

 J.L. van den Berg van Saparoea

De graven bevinden zich op het rondeel en zijn met paaltjes aangegeven.

Geschiedenis - Grafsymboliek

Op de begraafplaats zijn natuurlijk vele symbolische afbeeldingen te vinden. We zijn bezig van alle monumenten de afbeeldingen te inventariseren. Basis zijn de beschrijving van de symbolen zoals die in het boek 'Begraven in Velp' zijn vermeld.

Klik hier voor details van de verschillende grafmonumenten (opent in een nieuw scherm)
.
Activiteiten

Onderhoud groen
Het groen van de begraafplaats wordt onderhouden door een groep van ongeveer 35 vrijwilligers.  
Het onderhoud geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:
  -  Grafmonumenten zijn zichtbaar
  -  Bomen tussen de graven worden consequent opgekroond
  -  Opschot wordt zoveel mogelijk verwijderd.
  -  Onkruid op de paden in het eerste gedeelte van de begraafplaats wordt verwijderd
  -  Bladeren op de grond worden verwijderd
  -  Het parkidee moet intact blijven zodat mensen graag rondlopen
  -  Er moeten zichtlijnen zijn, maar niet alles open
  -  Vogels kunnen er nestelen
  -  Monumentale bomen blijven staan.
Een hoveniersbedrijf wordt ingehuurd voor het maaien van de achterste paden van de begraafplaats in het groeiseizoen en het strak snoeien van de heggen.

Onderhoud grafmonumenten
Voor het onderhoud van de monumenten hebben we de volgende ambities:
  - De gemeentelijke en rijksmonumenten worden onderhouden en gerestaureerd
  - Hetzelfde geldt voor andere bijzondere grafmonumenten
  - Het verval van de andere monumenten wordt zoveel mogelijk vertraagd.

Eerste resultaat is de in 2013 afgeronde restauratie van het schijndodenhuisje dat nu is ingericht als columbarium.
Daarnaast zijn de rijksmonumenten Grafkelder van Biljoen en Grafstede F.J. Hallo in 2022 volledig gerestaureerd.

Onderzoek geschiedenis
Eťn van onze doelstellingen is het verder bevorderen van de kennis omtrent de begraafplaats. Als u een relatie heeft tot ťťn van de graven of meer informatie kunt verstrekken verzoeken wij u zich te melden bij ťťn van de bestuursleden.

Open Monumentendag
Jaarlijks wordt deelgenomen aan de Open Monumentendag waarbij rondleidingen worden gegeven.
Activiteiten - Restauraties

Er zijn vele monumenten die in aanmerking komen voor restauratie. Bij vele graven is de steen omgevallen of scheef gaan staan.
Voor het in stand houden van de vele kleine monumenten zijn we op zoek naar kontaktpersonen, familieleden van de begraven personen.
We hopen dat er zo per graf kan worden geregeld dat ze worden gerestaureerd.
Een en ander met in achtneming van het karakter van een 'oude begraafplaats'.

Intussen zijn er 2 grote restauratie projecten afgerond. In 2022 van de rijksmonumenten 'Grafkelder van Biljoen' en 'Grafstede F.J. Hallo' en in 2013 is het schijndodenhuisje volledig gerestaureerd.

 

Activiteiten - Restauraties - Biljoen en Hallo

Op 29 augustus 2022 is begonnen met de restauratie van de grafkelder van de vroegere bewoners van Biljoen en de grafstede van Hallo. In 2013 zijn beide rijksmonumenten voorzien van een beschermend dak. Eind 2022 is de restauratie succesvol afgerond.

De restauratie is naast individuele giften mogelijk gemaakt door bijdragen van:
- Provincie Gelderland
- Cultuurfonds
- Stichting A.H. Martens van Sevenhoven
- Protestantse Gemeente Velp
- Dinamo fonds
- Geldersch Landschap & Kasteelen, gezamelijk met de huidige bewoner van kasteel Biljoen
Activiteiten - Agenda

2024
20 juliKlusochtend
17 augustusKlusochtend
3 septemberBestuursvergadering
14 septemberKlusdag en Openmonumentendag
19 oktoberKlusochtend
10 decemberBestuursvergadering
24 decemberLichtjes op oorlogsgraven (georganiseerd door wijkbewoners)
Contact

Voor vragen over begraven of het bijzetten van urnen kunt u contact opnemen met Johan Teunissen (tel:06 15285055, mail mail)

Voor op- en aanmerkingen over de website kunt u contact opnemen met Frank Hendriks (mail mail)

Voor overige vragen, op/aanmerkingen kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
   Josef IsraŽlslaan 2C
   6813 JE  ARNHEM
   Tel: 026 3511164
   Mail: mail


Donateurs
U kunt de stichting ondersteunen om de oude begraafplaats instand te houden door u als donateur aan te melden.
Dit kan door het sturen van een mail met uw adresgegevens en het overgemaakte bedrag naar onze donateursadministratie (mail).
Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden door een bericht te sturen naar ons secretariaat (mail).

Donaties en/of giften kunt u overmaken op:
   IBAN: NL73INGB0000721259
   t.n.v. Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp.    BIC: INGBNL2A


Bij de belastingdienst staan we als 'culturele ANBI' bekend onder RSIN 850503607. Als u uw gift bij de belastingdienst aangeeft als gift aan een culturele ANBI krijgt u een extra aftrek van 25% van de gift.

Bij de Kamer van Koophandel staan we geregistreerd onder nummer 52567826.

Bezoek
De begraafplaats is overdag geopend. Het bezoekadres van de begraafplaats is:
  Reinaldstraat 18 B
  6883 HN  VELP
Contact - ANBI

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de historische begraafplaats aan de Reinaldstraat te Velp te behouden.

Algemene gegevens
De naam van de stichting is 'Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp' ook bekend als 'Oude Begraafplaats Velp'.
Bij de Kamer van Koophandel staan we geregistreerd onder nummer 52567826.
Bij de belastingdienst staan we als culturele ANBI bekend onder RSIN 850503607.
Voor contactgegevens zie onze contact pagina.

Beleidsplan
We trachten de doelstelling te bereiken door:
 - het restaureren van oude grafmonumenten
 - het zoveel mogelijk terugbrengen van de historische aanleg
 - het verrichten van archiefonderzoek
 - het bevorderen van kennis omtrent de begraafplaats en degenen die er begraven liggen

Bestuur
mail Ben ten Barge
mail Elsbeth Bodde
mail Frank Hendriks
mail Jop de Klein
mail Tertius Middeldorp
mail Johan Teunissen

Beloningsbeleid
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning.
Ten behoeve van de stichting gemaakte kosten worden vergoed op vertoon van gerelateerde documenten.

FincanciŽle verantwoording
 - Jaarverslag 2023
 - Jaarverslag 2022
 - Jaarverslag 2021
 - Jaarverslag 2020
 - Jaarverslag 2019
 - Jaarverslag 2018
 - Jaarverslag 2017
 - Jaarverslag 2016
 - Jaarverslag 2015
 - Jaarverslag 2014
 - Jaarverslag 2013
 - Jaarverslag 2012
Contact - Privacy beleid

De stichting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we helder uitleg geven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons in alle gevallen aan de geldende wetgeving.

Welke gegevens worden vastgelegd
Van donateurs, rechthebbenden en zakelijke connecties worden de volgende gegevens vastgelegd:
- NAW gegevens
- Telefoon
- Email
Van donateurs worden de volgende extra gegevens vastgelegd:
- Bankrekening om naam en nummer goed te kunnen matchen met naam en rekening op de bankafschriften
- Bedrag van hun donatie als die schriftelijk (via de aanmeldingskaart) is toegezegd
- Begin- en einddatum van donateurschap
- Aanmeldingskaarten zijn gearchiveerd in een ordner en als scan.
Van rechthebbenden worden de volgende extra gegevens vastgelegd
- Bankrekening om naam en nummer goed te kunnen matchen met naam en rekening op de bankafschriften
- Factuurgegevens
Vastgelegde gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Daarnaast wordt een gravenregister bijgehouden. Een gedeelte hiervan is gepubliceerd in het boek ĎBegraven in Velpí . Datzelfde gedeelte is ook vrijgegeven op internet. Het register bevat:
- Naam (achternaam/voornaam/titels...)
- Datum van geboorte, overlijden en begraven
- Ouders, partners en kinderen (tbv genealogie-onderzoek)
- Grafgegevens
- Bij enkele begravenen is melding gemaakt van een bijzondere gebeurtenis.
Gegevens van begravenen die na de heropening in 2015 zijn begraven worden alleen bijgehouden maar verder niet gepubliceerd.

Aan wie geven wij de gegevens door
De vastgelegde gegevens worden gebruikt voor de financiŽle administratie en correspondentie en niet gedeeld met externe partijen. Correspondentie met adresgegevens wordt alleen afgedrukt door een drukkerij waarmee we een contract aangaande bescherming van persoonsgegevens hebben.

Hoe lang worden gegevens bewaard
De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe worden de gegevens bewaard
De gegevens worden verwerkt op de computer van de penningmeester. Deze is beschermd met een gebruikersnaam/wachtwoord bij aanloggen. Tevens draait er een antivirus programma op de PC. Er wordt een backup bijgehouden op een extern medium dat beveiligd is door Bitlocker waardoor voor het benaderen van het medium ook een wachtwoord nodig is.
De aanmeldingskaarten van de donateurs worden als scanbestand op de computer en fysiek in een ordner bewaard.

Opvragen en aanpassen gegevens
U kunt uw persoonsgegevens opvragen, laten aanpassen en laten verwijderen door een aanvraag te sturen naar het secretariaat. Verwijderen kan alleen worden gehonoreerd als dit wettelijk is toegestaan.